Lượt xem: 762
Hội nghị tổng kết sản xuất vụ xuân năm 2016, công tác thủy lợi đông xuân 2015- 2016; triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2016, công tác thủy lợi đông xuân 2016- 2017
Sáng 04/11/2016. UBND huyện Trực Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ xuân năm 2016, công tác thủy lợi đông xuân 2015- 2016; triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2016, công tác thủy lợi đông xuân 2016- 2017. Tham dự Hội nghị; đại biểu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có đồng chí: Đỗ Hải Điền- Phó Giám đốc sở, các đồng chí lãnh đạo Chi cục thủy lợi, Chi cục Trồng trọt- bảo vệ thực vật tỉnh; đại biểu huyện: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lưu Văn Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thành viên UBND huyện, thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể; lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn huyện; đại biểu xã, thị trấn gồm đồng chí Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND- Trưởng Ban nông nghiệp; Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp.

Ảnh đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng- Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện giới thiệu đại biểu và điều hành hội nghị.


Ảnh đồng chí: Vũ Quang Định- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo tổng kết sản xuất vụ xuân năm 2016; phương hướng nhiệm vụ sản xuất vụ xuân 2017.


Ảnh đồng chí: Phạm Quang Minh- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện báo cáo tổng kết công tác thủy lợi đông xuân 2015- 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác thủy lợi đông xuân 2016- 2017.


Ảnh đồng chí: Phạm Trọng Duy- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 10; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11 năm 2016.


Ảnh đồng chí: Đinh Quang Vịnh- Chủ tịch UBND xã Liêm Hải phát biểu tại Hội nghị.


Ảnh đồng chí: Đỗ Hải Điền- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT phát biểu tại Hội nghị.


Ảnh đồng chí: Lưu Văn Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị.


Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6