Lượt xem: 711
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định làm việc với huyện Trực Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016
Ngày 12-7-2016, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Trực Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Dự buổi làm việc; ở tỉnh có đồng chí lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; ở huyện có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, thành viên Ủy ban nhân dân huyện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc với huyện Trực Ninh

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả huyện Trực Ninh đạt được 6 tháng đầu năm 2016 trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại của huyện cần khắc phục trong thời gian tới. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị trước mắt, huyện Trực Ninh tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Kế hoạch 11/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế và dự toán ngân sách năm 2016. Huyện tập trung rà soát lại toàn bộ quy hoạch trên địa bàn và điều chỉnh, lập mới cho thật phù hợp với thực tế địa phương, trong đó chú trọng các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp làng nghề. Tập trung xây dựng NTM cụ thể theo tiến độ từng tháng. Chủ động hỗ trợ các xã trong xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Chú trọng thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút đầu tư trên cả lĩnh vực CN-TTCN và nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất. Có phương án xử lý môi trường nông thôn. Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN và cải cách hành chính trong thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất. Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, cần lựa chọn những công trình trọng điểm ưu tiên đầu tư; dứt khoát có vốn mới khởi công xây dựng để tránh nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản. Thu ngân sách cần tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát các khoản thu đóng góp của dân một cách hợp lý. Rà soát các nguồn nợ đọng xây dựng cơ bản ở tất cả các xã, thị trấn. Quan tâm quản lý các nguồn ngân sách theo đúng quy định. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội trong thời gian tới, Huyện ủy phải ra nghị quyết chuyên đề về quản lý văn hóa trong thời kỳ mới. Rà soát lại thiết chế văn hóa trong việc cưới, việc tang, nếp sống văn minh công sở và hiệu quả hoạt động nhà văn hóa thôn, xóm. Tập trung nâng cao chất lượng sử dụng ngân sách giáo dục và biên chế giáo dục. Nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng BHYT. Rà soát lại việc thực hiện chế độ chính sách cho đúng với quy định của pháp luật. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Tập trung làm tốt cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, sớm thực hiện lộ trình Chính phủ điện tử vào giải quyết các công việc của địa phương.
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6