Lượt xem: 785
Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM huyện Trực Ninh, giai đoạn 2010- 2015
Ngày 08/7. Tại hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Trực Ninh; UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM huyện Trực Ninh, giai đoạn 2010- 2015. Tham dự hội nghị; đại biểu tỉnh: Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng NTM tỉnh, đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành liên quan của tỉnh; đại biểu huyện: Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện, đồng chí thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; đồng chí nguyên là Trưởng ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện, các đồng chí nguyên là Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện nhiệm kỳ 2010- 2015; đại diện các tập thể cá nhân được UBND tỉnh, huyện khen thưởng; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn.

Ảnh văn nghệ chào mừng


Ảnh đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng- Chánh Văn phòng UBND huyện giới thiệu đại biểu, chương trình hội nghị và triển khai nội dung tại hội nghị


Ảnh đồng chí: Phạm Trọng Duy- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM  huyện Trực Ninh, giai đoạn 2010- 2015.


Ảnh đồng chí: Nguyễn Phùng Hoan- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Ảnh các đồng chí đại diện cho địa phương từ thôn xóm đến huyện phát biểu tham luận tại hội nghị.

Ảnh đồng chí Nguyễn Phùng Hoan tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện.


Ảnh đồng chí Lưu Văn Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao bằng khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2010- 2015.


Ảnh đồng chí: Phạm Trọng Duy- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trao bằng khen của Chủ tịch UBND huyện cho những cá nhân có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2010- 2015.

Ảnh đồng chí Lưu Văn Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị
Kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân, đến hết 2015 toàn huyện có 15 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Sau 5 năm triển khai thực hiện, chương trình đã đạt được những kết quả rất to lớn, bộ mặt nông thôn đã thay đổi tích cực; hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt của nhiều địa phương. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng lên rõ rệt; năng lực đội ngũ cán bộ vận hành chương trình, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở đã được nâng lên, nhận thức đầy đủ hơn và tổ chức thực hiện chương trình có hiệu quả hơn. Vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở các xã, thị trấn được phát huy, dân chủ ở nông thôn được nâng lên về chất.Cũng tại Hội nghị đồng chí chủ tịch UBND huyện cũng chỉ ra những bài học quý, những kinh nghiệm từ thực tế cần được rút ra như: Xây dựng nông thôn thực chất là thực hiện các nội dung cụ thể để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Do đó, phải gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm 2017 huyện Trực Ninh được Thủ tướng Chính phủ  công nhận là huyện NTM. Để cụ thể hóa được mục tiêu trên, nhiều nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM; cơ bản hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho nhân dân toàn huyện. Cùng với đó là tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh-sạch-đẹp; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn; huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho chương trình, khen thưởng kịp thời và xứng đáng cho các tập thể làm tốt, các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực, hiệu quả cho Chương trìnhThông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6