Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12867/BTC-ĐT 26/09/2017 V/v thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ Tải về
8601/VPCP-CN 15/08/2017 V/v sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng Tải về
1138/HD-UBTVQH13 09/06/2016 Hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 Tải về
278/VPHĐBCQG-PL 16/04/2016 V/v tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử Tải về
558/QĐ-TTg 05/04/2016 Quyết định về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới Tải về
08/2016/NĐ-CP 25/01/2016 Nghị định quy định số lượng phó Chủ tịch ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân Tải về
02/CT-TTg 25/01/2016 Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng Tải về
66/2015/QĐ-TTg 25/12/2015 Quyết định quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tải về
63/2015/QĐ-TTg 10/12/2015 Quyết định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất Tải về
4233/BTP-BTTP 16/11/2015 Công văn: V/v hướng dẫn thẩm quyền về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn Tải về
9300/VPCP-KTTH 11/11/2015 Công văn: V/v Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ Tải về
2417/TTg-KGVX 31/10/2015 V/v kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non Tải về
1769/THVN-KT 21/10/2015 Công văn: V/v về hiện tượng mạo danh VTV trong tuyên truyền Tải về
4156/BNV-TH 11/09/2015 Công văn: V/v biên chế và chế độ, chính sách cho công chức chuyên trách của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp Tải về
2078/BXD-GĐ 11/09/2015 Công văn: V/v tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị bền vững, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu Tải về
591/TB-NAĐ 26/08/2015 Thông báo một số điểm mới trong chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/NĐ-CP Tải về
2353/CT-THNVDT 04/08/2015 Công văn: V/v thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Tải về
10589/BTC-NSNN 03/08/2015 Công văn: V/v hướng dẫn phân bổ nguồn ngân sách nhà nước và huy động nguồn ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Tải về
3438/BNV-TCBC 31/07/2015 Công văn: V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT- BGDĐT - BNV Tải về
1225/QĐ-TTg 31/07/2015 Quyết định V/v tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 Tải về
1234